Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sunk
/siɳk/
Jump to user comments
danh từ
 • thùng rửa bát, chậu rửa bát
 • ((thường) (nghĩa bóng)) vũng nước bẩn, vũng lầy; ổ
  • a sink of vices
   một ổ truỵ lạc
 • đầm lầy
 • khe kéo phông (trên sân khấu)
nội động từ sank; sunk
 • chìm
  • ship sinks
   tàu chìm
 • hạ thấp, xuống thấp, cụt, mất dần, lắng xuống, lún xuống
  • voice sinks
   giọng hạ thấp
  • river sinks
   nước sông xuống
  • prices sink
   giá sụt xuống
  • the sun is sinking
   mặt trời đang lặn
  • to sink in someone's estimation
   mất uy tín đối với ai
  • cart sinks into mud
   xe bò lún xuống bùn
 • hõm vào, hoắm vào (má...)
  • his eyes have sunk in
   mắt anh ta hõm vào
 • xuyên vào, ăn sâu vào, ngập sâu vào; thấm vào
  • bayonet sinks in to the hilt
   lưỡi lê ngập sâu vào đến tận cán
  • impression sinks into mind
   ấn tượng thấm sâu vào óc
  • dye sinks in
   thuốc nhuộm ăn vào
 • (nghĩa bóng) chìm, chìm đắm
  • to sink into degradation
   chìm sâu vào sự đê hèn
ngoại động từ
 • làm chìm, đánh đắm
  • to sink a ship
   đánh chìm tàu
 • hạ xuống, làm thấp xuống
  • drought sinks stream
   hạn hán làm mực nước suối thấp xuống
 • để ngả xuống, để rủ xuống
 • đào, khoan, khắc
  • to sink a well
   đào giếng
  • to sink a die
   khắc con súc sắc
 • giấu
  • to sink one's name
   giấu tên tuổi
  • to sink a fact
   giấu một sự việc
IDIOMS
 • to sink oneself; to sink one's own interests
  • quên mình
 • to sink one's knees
  • quỳ sụp xuống
 • to sink money
  • đầu tư vốn vào một việc kinh doanh mà khó rút ra; mất vốn bị mắc kẹt trong một việc kinh doanh
 • to sink or swim
  • một mất một còn
 • his heart sank at the sad news
  • được tin buồn lòng anh ta se lại
Related words
Related search result for "sunk"
Comments and discussion on the word "sunk"