Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tas
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đống
  • Un tas d'ordures
   một đống rác
 • (thân mật) hàng đống, hàng lô
  • Un tas de mensonges
   hàng lô điều nói dối
 • (kiến trúc) hiện trường
  • Tailler les pierres sur le tas
   đẽo đá tại hiện trường
  • crier famine sur un tas de blé
   xem blé
  • grève sur le tas
   cuộc bãi công tại nơi làm việc
  • prendre sur le tas
   bắt được quả tang
  • se mettre en tas
   thu mình lại
  • taper dans le tas
   đánh lung tung tha hồ mà lấy
Related words
Related search result for "tas"
Comments and discussion on the word "tas"