Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
walk
/wɔ:k/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đi bộ; sự bước
  • to come at a walk
   đi bộ đến
 • sự dạo chơi
  • to go for (to take) a walk
   đi dạo chơi, đi dạo một vòng
 • cách đi, cách bước, dáng đi
  • to know someone by his walk
   nhận ra một người qua dáng đi
 • quãng đường (đi bộ)
  • the station is only a short walk from my house
   ga chỉ cách nhà một quãng ngắn
 • đường, đường đi dạo chơi
  • this is my favourite walk
   đây là con đường đi dạo ưa thích của tôi
 • đường đi, vòng đi thường lệ
  • the walk of a hawker
   vòng đi thường lệ của người bán hàng rong
 • (thể dục,thể thao) cuộc đi bộ thi
 • (nghĩa bóng) tầng lớp xã hội; nghề nghiệp; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngành, lĩnh vực hoạt động
  • the different walks of life
   những nghề nghiệp khác nhau; những tầng lớp xã hội khác nhau
  • the walks of literature
   lĩnh vực văn chương
 • bãi rào (chăn nuôi); sân nuôi (gà vịt)
nội động từ
 • đi, đi bộ
  • to walk home
   đi bộ về nhà
 • đi tản bộ
  • to walk one hour
   đi tản bộ một tiếng đồng hồ
 • hiện ra, xuất hiện (ma)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sống, ăn ở, cư xử
  • to walk in peace
   sống hoà bình với nhau
ngoại động từ
 • đi, đi bộ, đi lang thang
  • to walk the streets
   đi lang thang ngoài phố; làm đĩ
 • cùng đi với; bắt đi; tập cho đi, dắt đi, dẫn đi
  • I'll walk you home
   tôi cùng đi với anh về nhà
  • the policeman walked off the criminal
   người cảnh sát dẫn tội phạm đi
  • to walk a horse
   dắt (cưỡi) ngựa đi từng bước
  • to walk someone off his legs
   bắt ai đi rạc cả cẳng
  • to walk a baby
   tập đi cho một em bé
IDIOMS
 • to walk about
  • dạo chơi, đi dạo
 • to walk along
  • tiến bước, đi dọc theo
 • to walk away
  • đi, bỏ đi
  • (thể dục,thể thao) (+ from) vượt dễ dàng; thắng dễ dàng
   • to walk away from a competitor
    vượt (thắng) địch thủ dễ dàng
  • (thông tục) (+ with) lấy đi, nẫng đi (vật gì)
 • to walk back
  • đi trở lại
 • to walk down
  • đi xuống
 • to walk in
  • đi vào, bước vào
   • to ask sommeone to walk in
    mời người nào vào
 • to walk into
  • đi vào, bước vào trong
  • đụng phải (vật gì)
  • (từ lóng) mắng chửi (ai)
  • (từ lóng) ăn ngon lành (một món ăn gì)
 • to walk off
  • rời bỏ đi
  • (thông tục) (+ with) lấy đi, nẫng đi (vật gì)
  • to walk off one's lunch dạo chơi cho tiêu cơm
 • to walk on
  • (sân khấu) đóng vai phụ
 • to walk out
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đình công, bãi công
  • bỏ đi ra, đi ra khỏi
   • to walk out on someone
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ ai mà đi
  • (+ with) đi chơi với (ai); nhân tình với (ai)
 • to walk over
  • (thể dục,thể thao) thắng dễ dàng; thắng vì không có đối thủ
 • to walk up
  • bước lại gần
   • to walk up to someone
    bước lại gần ai
 • to walk the board
  • là diễn viên sân khấu
 • to walk one's beat
  • (quân sự) đi tuần canh gác
 • to walk the chalk
  • (xem) chalk
 • to walk the hospitals
  • thực tập ở bệnh viện (học sinh y khoa)
 • to walk the plank
  • bị bịt mắt phải đi trên tấm ván đặt chênh vênh bên mạn tàu (một lối hành hạ của bọn cướp biển)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bị bắt buộc phải từ chức
Related search result for "walk"
Comments and discussion on the word "walk"