Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
franc
Jump to user comments
tính từ (tính từ giống cái franche)
 • được miễn
  • Marchandise franche de tout droit
   hàng hóa được miễn mọi thứ thuế
 • thực thà, thẳng thắn
  • Personne franche
   người thực thà
  • Une réponse franche
   câu trả lời thẳng thắn
 • rõ ràng, minh bạch
  • Une situation franche
   tình thế rõ ràng
 • thực sự, chính cống
  • Un franc coquin
   tên vô lại thực sự
 • (luật học, pháp lý) tròn, đủ
  • Trois jours francs
   ba ngày tròn
 • thuộc giống tốt
 • (nghệ thuật) mạnh dạn
  • Pinceau franc
   nét bút mạnh dạn
  • arbre franc
   (nông nghiệp) cây thuộc một dòng đã được cải tạo (để làm gốc ghép)
  • avoir ses coudées franches
   xem coudée
  • être franc du collier
   xem collier
  • franc de pied
   (nông nghiệp) không phải là cây ghép (cây)
  • franc de port
   không phải trả cước phí
  • franc jeu
   lối xử sự thẳng thắn
  • terre franche
   đất có thành phần cân đối, đất tốt
tính từ (tính từ giống cái franque)
 • (thuộc) dân tộc Frăng
phó từ
 • (văn học) thẳng thắn, không úp mở
  • Parler franc
   nói thẳng thắn
danh từ giống đực
 • đồng frăng (tiền của Pháp, Bỉ, Thuỵ Sĩ...)
 • (nông nghiệp) cây thuộc một dòng đã được cải tạo (thường dùng làm gốc ghép)
Related search result for "franc"
Comments and discussion on the word "franc"