Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
alive
/ə'laiv/
Jump to user comments
tính từ
 • sống, còn sống, đang sống
  • to burn alive
   thiêu sống
 • vẫn còn, còn tồn tại, còn có hiệu lực, còn giá trị
  • these train tickets are still alive
   những vé xe lửa này vẫn còn có giá trị
 • nhan nhản, nhung nhúc, lúc nhúc
  • river alive with boats
   dòng sông nhan nhản những thuyền bè
 • nhanh nhảu, nhanh nhẹn, sinh động, hoạt động
  • look alive!
   nhanh lên!, quàng lên!
 • hiểu rõ, nhận thức được, giác ngộ
  • more and more people are alive to socialism
   ngày càng có nhiều người hiểu rõ chủ nghĩa xã hội
  • to be alive and kicking
   (đùa) còn sống và rất khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống
  • any man alive
   bất cứ người nào, bất cứ ai
  • man alive!
   trời ơi! (thán từ diễn tả sự ngạc nhiên, giận dỗi...)
  • man alive what are you doing?
   trời ơi! anh làm cái gì thế?
Related words
Related search result for "alive"
Comments and discussion on the word "alive"