Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
dead
/ded/
Jump to user comments
tính từ
 • chết (người, vật, cây cối)
  • to strike somebody dead
   đánh ai chết tươi
  • to shoot somebody dead
   bắn chết ai
 • tắt, tắt ngấm
  • dead fire
   lửa tắt
  • dead volcano
   núi lửa tắt ngấm
  • dead valve
   bóng đèn (rađiô) cháy (không dùng được nữa)
 • chết, không hoạt động; không sinh sản; hết hiệu lực; không dùng được nữa
  • dead money
   tiền để nằm chết, không sinh lợi
  • dead stock
   vốn chết; hàng không bán được
  • a dead spring
   lò xo hết đàn hồi
  • dead axle
   trục không xoay được nữa
  • the motor is dead
   động cơ ngừng chạy
  • dead language
   từ ngữ
  • dead window
   cửa sổ giả
 • tê cóng, tê bại, tê liệt
  • my fingers are dead
   ngón tay tôi tê cóng đi
 • xỉn, không bóng (màu, vàng...); đục, không vang (âm thanh...)
  • dead gold
   vàng xỉn
  • dead sound
   tiếng đục không vang
 • không màng đến, không biết đến, chai điếng, điếc đặc không chịu nghe
  • dead to honour
   không màng danh vọng
  • dead to reason
   điếc đặc không chịu nghe lẽ phải
  • dead to all sense of honour
   không còn biết thế nào là danh dự nữa
 • thình lình, hoàn toàn
  • to come a dead stop
   đứng sững lại
  • a dead faint
   sự chết ngất
  • dead calm
   sự hoàn toàn lặng gió (biển)
  • dead silence
   sự im phăng phắc
  • dead failure
   thất bại hoàn toàn
  • dead certainty
   sự tin chắc hoàn toàn; điều hoàn toàn chắc chắn
 • (điện học) không có thế hiệu
IDIOMS
 • dead above the ears
 • dead from the neck up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ngu xuẩn, đần độn
 • dead and gone
  • đã chết và chôn
  • đã qua từ lâu
  • đã bỏ đi không dùng đến từ lâu
 • [as] dead as a doornail (a herring, a nit, mutton, Julius Caesar)
  • chết thật rồi, chết cứng ra rồi
 • deal marines (men)
  • (thông tục) chai không, chai đã uống hết
 • more deal than alive
  • gần chết, thừa sống thiếu chết; chết giấc, bất tỉnh nhân sự
 • deal men tell no tales
  • người chết thì không còn tiết lộ bí mật được nữa
danh từ
 • (the dead) những người đã chết, những người đã khuất
 • giữa
  • in the dead of winter
   giữa mùa đông
  • in the dead of night
   lúc nửa đêm, lúc đêm khuya thanh vắng
IDIOMS
 • let the dead bury the dead
  • hãy để cho quá khứ chôn vùi quá khứ đi; hãy quên quá khứ đi
 • on the dead
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhất định, kiên quyết
  • đứng đắn, không đùa
phó từ
 • đúng vào, ngay vào, thẳng vào
  • dead in the centre
   đúng ngay vào giữa
  • dead on time
   đúng giờ
  • the wind was dead agianst us
   gió tạt thẳng vào mặt chúng tôi
 • hoàn toàn
  • dead asleep
   ngủ say như chết
  • dead drunk
   say bí tỉ, say không biết gì trời đất
  • dead tired
   mệt rã rời
 • hằn lại, sững lại
  • to stop dead
   đứng sững lại
IDIOMS
 • to be dead against somebody
  • kiên quyết phản đối ai
Related search result for "dead"
Comments and discussion on the word "dead"