Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
assault
/ə'sɔ:lt/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc tấn công, cuộc đột kích
  • to take (carry) a post by assault
   tấn công, chiếm đồn
  • assault at (of) arms
   sự tấn công (đấu kiếm); sự tập trận giả để phô trương
 • (nghĩa bóng) sự công kích thậm tệ
 • (pháp lý) sự hành hung
  • assault and battery
   sự đe doạ và hành hung
 • (nói trại) hiếp dâm, cưỡng dâm
Related search result for "assault"
Comments and discussion on the word "assault"