Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
round
/raund/
Jump to user comments
tính từ
 • tròn
  • round cheeks
   má tròn trĩnh, má phính
  • round hand
   chữ rộng, chữ viết tròn
 • tròn, chẵn
  • a round dozen
   một tá tròn
  • in round figures
   tính theo số tròn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khứ hồi
  • a round trip
   một cuộc hành trình khứ hồi
 • theo vòng tròn, vòng quanh
  • a round voyage
   một cuộc đi biển vòng quanh
 • thẳng thắn, chân thật, nói không úp mở
  • to be round with someone
   (từ cổ,nghĩa cổ) nói thẳng thắn, không úp mở với ai
  • a round unvarnished tale
   sự thật nói thẳng ra không che đậy
 • sang sảng, vang (giọng)
  • a round voice
   giọng sang sảng
 • lưu loát, trôi chảy (văn)
  • a round style
   văn phong lưu loát
 • nhanh, mạnh
  • at a round pace
   đi nhanh
 • khá lớn, đáng kể
  • a good round gun
   một số tiền khá lớn
danh từ
 • vật hình tròn, khoanh
  • a round of toast
   khoanh bánh mì nướng
 • vòng tròn
  • to dance in a round
   nhảy vòng tròn
 • vòng, sự quay, vòng, sự tuần hoàn, chu kỳ
  • the earth's yearly round
   sự quay vòng hằng năm của trái đất
  • the daily round
   công việc lập đi lập lại hằng ngày
 • (nghĩa bóng) phạm vi, lĩnh vực
  • in all the round of knowledge
   trong mọi lĩnh vực hiểu biết
 • sự đi vòng, sự đi tua; cuộc kinh lý, cuộc đi dạo; (số nhiều) (quân sự) cuộc tuần tra
  • to go the rounds
   đi tuần tra; đi kinh lý
  • visiting rounds
   (quân sự) sự ra đi kiểm tra việc canh phòng của quân lính
  • the story goes the round
   câu chuyện lan khắp cả
 • tuần chầu (mời rượu...)
  • to stand a round of drinks
   thế một chầu rượu
 • (thể dục,thể thao) hiệp (quyền Anh); vòng thi đấu (quần vợt...); (đánh bài) hội
  • a fight of ten rounds
   trận đấu mười hiệp
 • tràng, loạt
  • round of applause
   tràng vỗ tay
  • a round of ten shots
   một loạt mười phát súng
 • thanh thang (thanh ngang tròn của cái thang) ((cũng) round of a ladder)
 • (quân sự) phát (súng); viên đạn
  • to have but ten rounds left each
   mỗi người chỉ còn lại mười viên đạn
  • he had not fired a single round
   nó không bắn một phát nào
 • (âm nhạc) canông
IDIOMS
 • to show something in the round
  • nêu rõ tất cả những đường nét của một cái gì; nêu bật vấn đề gì
phó từ
 • quanh, vòng quanh, loanh quanh; xung quanh, tròn
  • the wheel turns round
   bánh xe quay tròn
  • round and round
   quanh quanh
  • round about
   quanh
  • to go round
   đi vòng quanh
  • all the year round
   quanh năm
  • to sleep the clock round
   ngủ suốt ngày, ngủ suốt ngày đêm
  • tea was served round
   người ta đưa mời một vòng quanh bàn
  • there's not enough to go round
   không co đủ để mời khắp lượt
 • trở lại, quay trở lại
  • spring comes round
   xuân về, mùa xuân trở lại
  • the other way round
   xoay trở lại
 • khắp cả
  • round with paintings
   gian phòng treo tranh tất cả
IDIOMS
 • to win somebody round
  • thuyết phục được ai theo ý kiến mình
danh từ
 • quanh, xung quanh, vòng quanh
  • to sit round the table
   ngồi quanh bàn
  • to travel round the world
   đi du lịch vòng quanh thế giới
  • to discuss round a subject
   thảo luận xung quanh một vấn đề
  • to argue round anh round the subject
   lý luận loanh quanh không đi thẳng vào vấn đề
ngoại động từ
 • làm tròn
  • to round [off] the angles
   làm tròn các gốc
 • cắt tròn, cắt cụt
  • to round the dog's ears
   cắt cụt tai chó
 • đi vòng quanh mũi đất
 • ((thường) + off) gọt giũa (một câu)
  • to round [off] a sentence
   gọt giũa câu văn
 • đọc tròn môi
  • to round a vowel
   đọc tròn môi một nguyên âm
 • ((thường) + off) làm giàu thêm lên (của cải, tài sản...)
  • to round [off] one's estate
   làm cho tài sản ngày một giàu thêm lên, làm cho thành cơ ngơi
nội động từ
 • thành tròn, trở nên tròn
  • one's form is rounding
   thân hình tròn trĩnh ra
IDIOMS
 • to round off
  • làm tròn; làm cho trọn vẹn; làm cho cân đối
   • to round off the evening with a dance
    kết thúc buổi dạ hội bằng một điệu nhảy
  • gọt giũa (câu văn)
  • xây dựng thành cơ ngơi
 • to round on
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) quay lại
   • to round on one's heel to look at somebody
    quay gót lại nhìn ai
  • bất ngờ đối đáp lại (ai), bất ngờ vặn lại (ai), bất ngờ tấn công lại (ai)
  • (thông tục) làm chỉ điểm, tâu hót, tố giác
 • to round out
  • tròn ra, mập ra, béo ra
 • to round to
  • (hàng hải) lái theo chiều gió
 • to round up
  • chạy vòng quanh để dồn (súc vật)
  • vây bắt, bố ráp
Related search result for "round"
Comments and discussion on the word "round"