Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
attack
/ə'tæk/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tấn công, sự công kích
  • to make an attack on enemy positions
   tấn công các vị trí địch
 • cơn (bệnh)
  • an attack of fever
   cơn sốt
  • a heart attack
   cơn đau tim
ngoại động từ
 • tấn công, công kích
 • bắt đầu, bắt tay vào, lao vào (công việc)
  • to attack a task
   bắt tay vào việc, lao vào việc
 • ăn mòn (axit)
  • strong acids attack metals
   axit mạnh ăn mòn kim loại
 • nhiễm vào (bệnh tật)
nội động từ
 • tấn công, bắt đầu chiến sự
Related search result for "attack"
Comments and discussion on the word "attack"