Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bouler
Jump to user comments
nội động từ
 • lăn lông lốc
 • (sân khấu; tiếng lóng, biệt ngữ) nói líu nhíu
  • envoyer quelqu'un bouler
   (thông tục) tống cổ ai
ngoại động từ
 • (thông tục) làm lăn lông lốc
  • Je le boule à coups de pied
   tôi đá nó lăn lông lốc
 • làm hỏng
  • Bouler son travail
   làm hỏng công việc
Related search result for "bouler"
Comments and discussion on the word "bouler"