Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
charm
/tʃɑ:m/
Jump to user comments
danh từ
 • sức mê hoặc
 • bùa mê, bùa yêu, ngải; phép yêu ma
 • nhan sắc, sắc đẹp, duyên
 • sức hấp dẫn, sức quyến rũ
IDIOMS
 • under a charm
  • bị mê hoặc; bị bỏ bùa
ngoại động từ
 • làm mê hoặc, dụ
  • to charm a secret out of somebody
   dụ ai để bắt thổ lộ điều bí mật
 • bỏ bùa, phù phép
 • quyến rũ, làm say mê; làm vui thích, làm vui sướng
  • to be charmed with
   bị quyến rũ vì, say mê vì
  • I shall be charmed to
   nủm luần bâu charm vui sướng được
IDIOMS
 • to bear a charmed life
  • sống dường như có phép màu phù hộ
Related search result for "charm"
Comments and discussion on the word "charm"