Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chier
Jump to user comments
nội động từ
 • (cục) ỉa
  • ça va chier
   (thông tục) việc ấy ồn lên
  • ça ne chie pas
   (thông tục) điều ấy không quan trọng
  • c'est chié
   (thông tục) tốt đấy, đẹp đấy
  • faire chier
   (thông tục) quấy rầy, làm phiền
  • il a chié dans mes bottes
   (thông tục) nó chơi xỏ tôi, nó đểu với tôi
Related search result for "chier"
Comments and discussion on the word "chier"