Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
cloche
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • chuông
  • Une cloche en bronze
   cái chuông bằng đồng thanh
  • Une cloche à melon
   cái chuông chụp dưa
  • Cloche en verre
   cái chuông thủy tinh (ở phòng thí nghiệm...)
  • Cloche à plongeur
   cái chuông thợ lặn
 • mũ hình chuông (không có vành của phụ nữ)
 • (thực vật học) hoa hình chuông
 • (thân mật) đám ăn xin, tụi ăn xin
 • (thông tục) cái đầu
  • coup de cloche
   tiếng chuông cảnh tỉnh
  • déménager à la cloche de bois
   lén dọn nhà đi (không trả tiền)
  • se taper la cloche
   (thân mật) ăn uống no say
  • son de cloche
   tiếng chuông (nghĩa bóng)
  • travail hors cloche
   việc làm thêm ngoài giờ
tính từ
 • xòe
  • Jupe cloche
   váy xòe
 • (thông tục) vụng về
Related search result for "cloche"
Comments and discussion on the word "cloche"