Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
conjure
/'kʌndʤə/
Jump to user comments
động từ
 • làm trò ảo thuật
  • to conjure a rabbit out of an hat
   làm trò ảo thuật cho một con thỏ chui từ cái mũ ra
 • làm phép phù thuỷ
 • gọi hồn, làm hiện hồn
  • to conjure up the spirits of the dead
   gọi hồn người chết
 • gợi lên
  • to conjure up visions of the past
   gợi lên những hình ảnh của quá khứ
 • trịnh trọng kêu gọi
IDIOMS
 • conjure man
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lão phù thuỷ
 • conjure woman
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mụ phù thuỷ
 • a name of conjure with
  • người có thế lực lớn, người có nhiều ảnh hưởng
Related search result for "conjure"
Comments and discussion on the word "conjure"