Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
enfler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm phồng lên, làm tăng dung lượng
  • Les pluies enflent les rivières
   mưa làm tăng lượng nước sông
 • làm sưng lên
  • Une main enflée par le diabète
   bàn tay sưng lên vì đái tháo
 • (từ cũ; nghĩa cũ) (làm) căng phồng
  • Le vent enfle les voiles
   gió căng phồng buồm
 • (từ cũ; nghĩa cũ) phóng (đại) lên, làm tăng thêm
  • Suivant notre calcul, que j'ai un peu enflé
   theo sự tính toán của chúng tôi, có phóng lên chút ít
 • (nghĩa bóng, từ cũ nghĩa cũ) làm cho kiêu ngạo (xem enflé)
nội động từ; ngoại động từ gián tiếp
 • sưng lên
  • Bras qui enfle de plus en plus
   cánh tay ngày càng sưng thêm
  • Enflâmes, enflamme
Related words
Related search result for "enfler"
Comments and discussion on the word "enfler"