Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
flew
/flew/
Jump to user comments
danh từ
 • con ruồi
 • ruồi (làm mồi câu); ruồi giả (làm mồi câu cá)
 • (nông nghiệp) bệnh do ruồi, sâu bệnh
IDIOMS
 • to crush a fly upon the wheel
 • to break a fly upon the wheel
  • dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lấy búa đạp muỗi
 • a fly on the wheel (on the coatch wheel)
  • người lăng xăng tưởng mình quan trọng
 • no flies on him
  • (từ lóng) anh ta rất đắc lực, anh ta rất được việc
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) anh ta rất láu
danh từ
 • sự bay; quãng đường bay
  • on the fly
   đang bay
 • vạt cài cúc (ở áo)
 • cánh cửa lều vải
 • đuôi cờ
 • (sân khấu), (số nhiều) khoảng trên đầu sân khấu (có để những bộ kéo phông)
 • bộ phận điều chỉnh tốc độ (ở đồng hồ)
 • (kỹ thuật) (như) fly-wheel
 • (từ cổ,nghĩa cổ) xe độc mã
nội động từ flew, flown
 • bay
 • đi máy bay, đáp máy bay
  • to fly home
   đáp máy bay về nhà
 • bay vút lên cao (diều hâu, để đánh nhau)
 • bay phấp phới, tung bay
  • flags are flying
   cờ tung bay phấp phới
 • đi nhanh, chạy nhanh, rảo bước
  • it's late, we must fly
   đã muộn rồi, chúng ta phải đi nhanh lên
 • tung; chạy vùn vụt như bay
  • the door flew open
   cửa mở tung
  • time flies
   thời gian vùn vụt trôi qua
 • (thời quá khứ fled) chạy trốn, tẩu thoát
ngoại động từ
 • làm bay phấp phới, làm tung bay
  • to fly a flag
   cờ tung bay phấp phới
 • thả (cho bay)
  • to fly pigeons
   thả chim bồ câu
 • lái (máy bay...); chuyên chở bằng máy bay
IDIOMS
 • to fly at
 • to fly on
  • xông lên; tấn công
   • to fly at the enemy
    xông lên tấn công quân địch
 • to fly into
  • nổi (khùng), rớn (mừng)
   • to fly into a rage
    nổi xung, nổi cơn thịnh nộ
  • xông vào, xộc vào (trong phòng...)
 • to fly off
  • bay đi (chim); chuồn đi
  • đứt mất (cúc áo)
 • to fly out
  • tuôn ra một thôi một hồi
  • nổi cơn hung hăng
 • to fly over
  • nhảy qua
   • to fly over fence
    nhảy qua hàng rào
 • to fly round
  • quay (bánh xe)
 • to fly upon
  • (như) to fly at
 • as the crow flies
  • (xem) crow
 • the bird in flown
  • (nghĩa bóng) chim đã lọt lưới rồi, hung thủ đã tẩu thoát rồi
 • to fly to arms
  • (xem) arm
 • to fly the country
  • chạy trốn; đi khỏi nước
 • to fly in the face of
  • (xem) face
 • to fly high
 • to fly at high game
  • có tham vọng, có hoài bão lớn
 • to fly a kite
  • (xem) kite
 • to fly low
  • nằm im, lẩn lút
 • go fly a kite!
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bước đi, đừng quấy rầy nữa!
 • to let fly
  • (xem) let
 • to make the money fly
  • tiêu tiền như rác
tính từ
 • (từ lóng) cẩn thận, tỉnh táo, cảnh giác
Related search result for "flew"
Comments and discussion on the word "flew"