Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fall
/fɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • sự rơi, sự ngã; sự rụng xuống (lá); sự rũ xuống; sự hạ
 • sự sụp đổ, sự suy sụp (của một đế quốc...); sự sa sút, sự mất địa vị, sự xuống thế, sự xuống dốc (của một người...)
 • sự sụt giá, sự giảm giá
 • (thể dục,thể thao) sự vật ngã; keo vật
  • to try a fall
   vật thử một keo
 • sự sa ngã (đàn bà)
 • lượng mưa, lượng tuyết
 • số lượng cây ngả; số lượng gỗ xẻ
 • hướng đi xuống; dốc xuống
 • (số nhiều) thác
  • the Niagara falls
   thác Ni-a-ga-ra
 • sự đẻ (của cừu); lứa cừu con
 • dây ròng rọc
 • lưới che mặt, mạng che mặt (của phụ nữ)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mùa lá rụng, mùa thu
IDIOMS
 • the fall of day
  • lúc chập tối
 • the fall of night
  • lúc màn đêm buông xuống
 • pride will have a fall
  • (tục ngữ) trèo cao ngã đau
 • to ride for a fall
  • (xem) ride
nội động từ fallen
 • rơi, rơi xuống, rơi vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to fall out of the window
   rơi ra ngoài cửa sổ
  • to fall to pieces
   rơi vỡ tan tành
  • to fall to somebody's lot
   rơi vào số phận ai
  • to fall into the hands of the enemy
   rơi vào tay kẻ địch
  • the accent falls on the third syllable
   trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba
  • the meeting falls on Friday
   cuộc mít tinh rơi vào ngày thứ sáu
 • rủ xuống, xoã xuống (tóc...); rụng xuống (lá); ngã
  • to fall flat to the ground
   ngã sóng soài dưới đất
 • hạ thấp, xuống thấp, xịu xuống; dịu đi, nguôi đi
  • curtain falls
   mà hạ
  • temperature 's
   độ nhiệt xuống thấp
  • prices fall
   giá cả hạ xuống
  • face falls
   mặt xịu xuống
  • voice falls
   giọng nói khẽ đi
  • eyes fall
   mắt cụp xuống
  • wind falls
   gió dịu đi
  • anger falls
   cơn giận nguôi đi
 • đổ nát, sụp đổ
  • houses fall
   nhà cửa đổ nát
 • mất địa vị, bị hạ bệ, xuống thế, sa sút, xuống dốc
  • to fall very low
   sa sút quá, xuống dốc quá
  • to fall in somebody's esteem
   mất lòng quý trọng của ai
 • sa ngã (đàn bà)
 • thất bại, thất thủ
  • plans fall to the ground
   kế hoạch thất bại
  • fortress falls
   pháo đài thất thủ
 • hy sinh, chết, ngã xuống ((nghĩa bóng))
  • many fell
   nhiều người bị hy sinh (trong chiến trận)
 • buột nói ra, thốt ra
  • the news fell from his lips
   hắn buộc miệng nói ra tin đó
 • sinh ra, đẻ ra (cừu con...)
 • (+ into) được chia thành thuộc về
  • the books falls three parts
   cuốn sách được chia làm ba phần
  • to fall into the category
   thuộc vào loại
 • bị (rơi vào tình trạng nào đó...)
  • to fall into error
   bị lầm lẫn
  • to fall ill
   bị ốm
  • to fall on evil days
   bị sa cơ thất thế
 • dốc xuống
  • the land falls in gentle slopes to the sea
   đất dốc thoai thoải xuống biển
 • đổ ra
  • the river falls to the sea
   sông đổ ra biển
 • bắt đầu
  • to fall to work at once
   bắt tay vào việc ngay lập tức
  • to fall into conversation
   bắt đầu nói chuyện
 • xông vào
  • to fall on the enemy
   xông vào kẻ địch
ngoại động từ
 • (tiếng địa phương); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chặt, hạ (cây)
IDIOMS
 • to fall across
  • tình cờ gặp (ai)
 • to fall among
  • tình cờ rơi vào đám (người nào...)
 • to fall away
  • bỏ, rời bỏ, bỏ rơi (ai...); ly khai (đạo, đảng)
  • héo mòn đi, gầy mòn đi
  • biến đi
 • to fall back
  • ngã ngửa
  • rút lui
 • to fall back on (upon)
  • phải cầu đến, phải dùng đến (cái gì)
 • to fall behind
  • thụt lùi, bị tụt lại đằng sau
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không trả được đúng hạn, còn thiếu lại, còn nợ lại
 • to fall down
  • rơi xuống, ngã xuống, sụp xuống, sụp đổ
   • thtục to fall down on
    thất bại (không thành công) trong (việc gì...)
 • to fall for
  • (từ lóng) mê tít, phục lăn
  • mỹ bị bịp, bị chơi xỏ
 • to fall in
  • (quân sự) đứng vào hàng
  • (thông tục) vào trong lùi vào trong (ngôi nhà)
  • đến lúc phải thanh toán (nợ); hết hạn (hợp đồng thuê nhà)
  • sập, lún, sụp đổ (mái nhà...)
 • to fall in with
  • tình cờ gặp (ai)
  • theo, tán đồng (quan điểm của ai...); đồng ý với (ai); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chiều ý, theo ý (ai)
  • trùng hợp với
 • to fall off
  • rơi xuống
  • rút, giảm sút; thoái hoá, tàn tạ, suy đồi
  • (hàng hải) không ăn theo tay lái
  • nổi dậy, bỏ hàng ngũ
 • to fall on
  • nhập trận, tấn công
  • bắt đầu ăn uống
 • to fall out
  • rơi ra ngoài; xoã ra (tóc)
  • cãi nhau, bất hoà
   • to fall out with somebody
    cãi nhau với ai, bất hoà với ai
  • hoá ra là, thành ra là, dẫn đến kết quả là
 • it fell out that
  • hoá ra là, thành ra là
   • to fall out well
    dẫn đến kết quả tốt
  • (quân sự) bỏ hàng, ra ngoài hàng
   • to fall out of
    bỏ (một thói quen...)
 • to fall over
  • ngã lộn nhào, bị đổ
   • to fall over an obstacle
    va vào một chướng ngại và ngã lộn nhào
 • to fall through
  • hỏng, thất bại; không đi đến kết quả nào
 • to fall to
  • bắt đầu
  • bắt đầu tấn công; bắt đầu ăn
   • now, let's fall to!
    (thông tục) noà bây giờ chúng ta hãy tấn công (bắt đầu ăn) đi nào!
 • to fall under
  • được liệt vào, được xếp loại vào
  • ở dưới (sự quan sát...); chịu (ảnh hưởng của ai...)
 • to fall upon
  • tấn công
 • to fall within
  • nằm trong, gồm trong
 • to fall due
  • đến kỳ phải trả, đến hạn
 • to fall flat
  • (xem) flat
 • to fall foul of
  • (xem) foul
 • to tall in love with
  • (xem) love
 • to fall into a habit
  • (xem) habit
 • to fall into line
  • đứng vào hàng
 • to fall into line with
  • đồng ý với
 • to fall into a rage
  • giận điên lên, nổi cơn tam bành
 • to fall on one's sword
  • tự tử, tự sát
 • to fall over backwards
  • đi đến chỗ cực đoan
  • hết sức sốt sắng đồng ý
 • to fall over each other
  • đánh lộn, ẩu đả; cạnh tranh xâu xé nhau kịch liệt
 • to fall a prey to
 • to fall a sacrifice to
  • làm mồi cho
 • to fall short
  • thiếu, không đủ
  • không tới đích (đạn, tên lửa...)
 • to fall short of
  • thất bại, không đạt (mục đích...)
   • your work falls short of my expectations
    công việc làm của anh không được như ý tôi mong đợi
 • to fall on (upon) one's feet
  • thoát khỏi khó khăn, lại đứng vững chân
 • to fall a victim to
  • là nạn nhân của
Related search result for "fall"
Comments and discussion on the word "fall"