Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fell
/fel/ Cách viết khác : (fall) /fɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • da lông (của thú vật)
 • da người
 • mớ tóc bù xù; bộ lông bờm xờm
  • fell of hair
   đầu bù tóc rối
 • đồi đá (dùng trong tên đất)
 • vùng đầm lầy (ở miền bắc nước Anh)
 • sự đẫn cây, sự hạ cây, sự đốn, sự chặt
 • mẻ đẫn (khối lượng cây đẫn một lần)
 • sự khâu viền
ngoại động từ
 • đấm ngâ, đánh ngã
 • đẫn (cây), hạ (cây), đốn chặt
 • khâu viền
tính từ, (thơ ca)
 • ác liệt, ghê gớm; nhẫn tâm, tàn ác
 • huỷ diệt, gây chết chóc
thời quá khứ của fall
Related search result for "fell"
Comments and discussion on the word "fell"