Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in French - Vietnamese)
gave
/giv/
Jump to user comments
động từ gave, given
 • cho, biếu, tặng, ban
  • to give a handsome present
   tặng một món quà đẹp
 • cho, sinh ra, đem lại
  • to give profit
   sinh lãi
  • the sun gives us warmth and light
   mặt trời cho chúng ta sức nóng và ánh sáng
 • nêu cho; đưa cho, trao cho, đem cho, chuyển cho
  • to give a good example
   nêu một tấm gương tốt
  • give me my hat, please
   xin anh làm ơn đưa cho tôi một cái mũ
  • to give one's wishes
   gửi lời chúc mừng, chuyển lời chúc mừng
 • truyền cho, làm lây sang
 • trả (tiền...); trao đổi
  • how much did you give for it?
   anh trả cái đó bao nhiêu?
  • to give a horse for a car cow
   đổi con ngựa lấy con bò cái
  • to as good as one gets
   ăn miếng trả miếng; ăn miếng chả trả miếng bùi
 • (đi đôi với danh từ thanh một cụm từ)
  • to give a cry
   kêu lên
  • to give a loud laugh
   cười to, cười vang
  • to give a look
   nhìn
  • to give a jump
   nhảy lên
  • to give a sigh
   thở dài
  • to give a push
   đẩy
  • to give a groan
   rên rỉ
  • to give a start
   giật mình
  • to give encouragement
   động viên, khuyến khích
  • to give permission
   cho phép
  • to give an order
   ra lệnh
  • to give birth to
   sinh ra
  • to give one's attention to
   chú ý
 • làm cho, gây ra
  • he gave me to understand that
   hắn làm cho tôi hiểu rằng
  • to give someone much trouble
   gây lo lắng cho ai, gây phiền hà cho ai
 • cống hiến, hiến dâng; ham mê, miệt mài, chuyên tâm
  • to give one's life to one's country
   hiến dâng đời mình cho tổ quốc
  • to give one's mind to study
   miệt mài nghiên cứu; chuyên tâm học tập
 • tổ chức, mở, thết (một buổi dạ hội...); biểu diễn, diễn (kịch), đóng (một vai tuồng); hát dạo (một bản nhạc...), ngâm (một bài thơ...)
  • to give a concert
   tổ chực một buổi hoà nhạc
  • to give a banquet
   mở tiệc, thết tiệc
  • to give a song
   hát một bài
  • give us Chopin, please
   anh hãy dạo cho chúng tôi nghe những bản nhạc của Sô-panh
  • to give Hamlet
   diễn vở Ham-lét
 • tan, vỡ, sụp đổ; lún xuống, trĩu xuống; có thể nhún nhẩy, co giãn (như lò xo)
  • the frost is giving
   sương giá đang tan
  • the branch gave but did not break
   cành cây trĩu xuống nhưng không gãy
  • the marshy ground gave under our feet
   đất lấy lún xuống dưới chân chúng tôi
 • quay ra, nhìn ra, dẫn
  • this window gives upon the street
   cửa sổ này nhìn ra đường phố
  • this corridor gives into the back yard
   hành lang này dẫn vào sân sau
 • chỉ, đưa ra, để lộ ra
  • the thermometer gives 23o in the shade
   nhiệt biểu chỉ 23o trong bóng râm
  • to give no signs of life
   không lộ ra một dấu hiệu nào của sự sống
  • newspapers give these facts
   các báo hằng ngày đưa ra các sự kiện đó
 • đồng ý, thoả thuận; nhường, nhượng bộ
  • I give you that point
   tôi đồng ý với anh điểm ấy; tôi nhượng bộ anh điểm ấy
  • to give ground
   nhượng bộ, lùi bước
 • coi như, cho là, cho rằng
  • he was given for dead
   người ta coi như là hắn ta đã chết
 • quyết định xử
  • to give the case for the defendant
   xử cho bị cáo được kiện
  • to give the case against the defendant
   xử cho bị cáo thua kiện
IDIOMS
 • to give away
  • cho
   • to give away all one's money
    cho hết tiền
  • trao, phát (phần thưởng)
   • to give away the pwices
    phát phần thưởng
  • tố cáo, phát giác; để lộ, phản bội
   • to give away a secret
    lộ bí mật
   • to give away the show
    (từ lóng) để lộ điều bí mật, để lộ nhược điểm; để lòi cái dốt ra
 • to give back
  • hoàn lại, trả lại
 • to give forth
  • toả ra, phát ra, bốc (sức nóng, ánh sáng, mùi, tiếng...)
  • công bố (tin tức...)
 • to give in
  • nhượng bộ, chịu thua
  • nộp (tài liêu...)
  • ghi vào, điền vào
   • to give in one's name
    ghi tên vào
 • to give off
  • toả ra, phát ra, bốc ra, bốc lên, xông lên (mùi, hơi nóng, khói...)
 • to give out
  • chia, phân phối
  • toả ra, phát ra, làm bay ra, bốc lên, xông lên (hơi nóng, mùi...)
  • rao, công bố
   • to give oneself out to be (for)
    tự xưng là, tự nhận là
  • hết, cạn
   • food suplies began to give out
    lương thực bắt đầu cạn
  • bị hư, bị hỏng (máy móc); mệt, quỵ, kiệt đi (sức)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho (phỏng vấn)
   • to give out an interview
    cho phỏng vấn
   • to give over
    trao tay
  • thôi, chấm dứt
   • give over crying!
    nín đi! thôi dừng khóc nữa!
   • to be given over to
    đâm mê, đắm đuối vào
   • to be given over to gambling
    đam mê cờ bạc
  • vứt bỏ, bỏ
   • to give over a bahit
    bỏ một thói quen
 • to give up
  • bỏ, từ bỏ
   • to give up a habit
    bỏ một thói quen
   • to give up one's work
    bỏ công việc
   • to give up one's appointment
    từ chức
   • to give up one's business
    thôi không kinh doanh nữa
   • to give up a newspaper
    thôi không mua một tờ báo
  • nhường
   • to give up one's seat
    nhường ghế, nhường chỗ ngồi
  • (y học) coi như là tuyệt vọng, cho như là không chữa được
   • to be given up by the doctors
    bị các bác sĩ cho là không cứu chữa được nữa
  • trao, nộp (cho nhà chức trách...)
   • to give oneself up
    đầu thú, tự nộp mình
  • khai báo (đồng bọn)
  • đam mê, đắm đuối, miệt mài (học tập)
   • to give oneself up to drinking
    rượu chè be bét, đam mê rượu chè
 • to give a back
  • (xem) back
 • to give a Roland for an Oliver
  • ăn miếng chả, trả miếng bùi
 • give me
  • (chỉ lời mệnh lệnh) tôi thích, tôi phục
   • give me an evening of classical drama
    tôi thích xem một buổi tuồng cổ
 • to give ir somebody hot
  • mắng mỏ ai, xỉ vả đánh đập ai
 • to give someone what for
  • (từ lóng) mắng mỏ (chỉnh, xỉ vả) ai, trừng phạt ai nghiêm khắc
 • to give to the public (world)
  • công bố
 • to give somebody the time of day
  • (xem) day
 • to give way
  • nhượng bộ; chịu thua
   • to give way to sowmeone
    chịu thua ai
   • to give way to despair
    nản lòng, nản chí
  • kiệt đi (sức khoẻ)
  • cong, oằn, lún xuống, tan, gây, đứt
   • the rope gave way
    dây thừng đứt
   • the ice gave way
    băng tan ra
  • (thương nghiệp) bị giảm giá, sụt xuống
  • (hàng hải) rán sức chèo
  • bị bật đi, bị thay thế
   • would give the word (one's ears) for something (to get something)
    sãn sàng hy sinh hết để được cái gì
danh từ
 • tính đàn hồi, tính co giân, tính nhún nhảy được
  • there is no give in a stone floor
   sàn đá thì không thể nhún nhảy được
IDIOMS
 • give and take
  • sự có đi có lại
  • sự nhượng bộ lẫn nhau, sự thoả hiệp
  • sự bông đùa qua lại
Related search result for "gave"
Comments and discussion on the word "gave"