Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grunt
/grʌnt/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng kêu ủn ỉn
 • tiếng càu nhàu
 • tiếng cằn nhằn
 • tiếng lẩm bẩm
động từ
 • ủn ỉn (lợn...)
 • càu nhàu, cằn nhằn
  • to grunt [out] an answer
   càu nhàu trả lời
 • lẩm bẩm
Related search result for "grunt"
Comments and discussion on the word "grunt"