Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ornament
/'ɔ:nəment/
Jump to user comments
danh từ
 • đồ trang hoàng, đồ trang trí, đồ trang sức; sự trang hoàng
  • a tower rich in ornament
   cái tháp trang hoàng lộng lẫy
 • niềm vinh dự
  • to be an ornament to one's country
   là niềm vinh dự cho nước mình; làm vẻ vang cho đất nước mình
 • (số nhiều) (âm nhạc) nét hoa mỹ
 • (số nhiều) (tôn giáo) đồ thờ
ngoại động từ
 • trang hoàng, trang trí
Related search result for "ornament"
Comments and discussion on the word "ornament"