Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
panel
/'pænl/
Jump to user comments
danh từ
 • cán ô (cửa, tường), panô; ô vải khác màu (trên quần áo đàn bà); mảnh da (cừu, dê... để viết)
 • (pháp lý) danh sách hội thẩm; ban hội thẩm; (Ê-cốt) danh sách báo cáo; danh sách bác sĩ bảo hiểm (đăng ký nhận chữa bệnh nhân theo chế độ bảo hiểm ở Anh)
 • nhóm người tham gia hội thảo, nhóm người tham gia tiết mục "trả lời câu đố" ... (ở đài phát thanh, đài truyền hình); cuộc hội thảo... (ở đài phát thanh, đài truyền hình...)
 • Panô, bức tranh tấm, bức ảnh dài
 • đệm yên ngựa; yên ngựa (không có cốt sắt)
 • bảng, panen
  • distribution panel
   bảng phân phối
  • control panel
   bảng điều khiển
  • signal panel
   bảng tín hiệu!
ngoại động từ
 • đóng ván ô, đóng panô (cửa, tường)
 • may ô vải màu vào (quần áo)
 • đóng yên (ngựa)
Related search result for "panel"
Comments and discussion on the word "panel"