Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pauvre
Jump to user comments
tính từ
 • nghèo
  • Une famille pauvre
   một gia đình nghèo
 • nghèo nàn, cằn cỗi
  • Style pauvre
   lời văn nghèo nàn
  • Terre pauvre
   đất cằn cỗi
 • tồi, kém
  • Un pauvre orateur
   một diễn giả tồi
  • Pauvre de talent
   kém tài
 • ít, hiếm
  • Pauvre en hommes
   ít đàn ông
 • đáng thương, tội nghiệp; thảm hại
  • La pauvre mère
   người mẹ tội nghiệp
  • Un pauvre type
   một gã thảm hại
danh từ
 • người nghèo
  • Secourir les pauvres
   cứu giúp người nghèo
 • (từ cũ; nghĩa cũ) kẻ ăn mày
Related words
Related search result for "pauvre"
Comments and discussion on the word "pauvre"