Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
plaire
Jump to user comments
nội động từ
 • làm vui lòng
  • Son travail me plaît
   việc làm của nó làm cho tôi vui lòng
 • được ưa thích, được yêu mến
  • Il plaît à ses amis
   nó được bạn bè yêu mến
động từ (không ngôi)
 • hợp với ý muốn, hợp với sở thích
  • Je ferai ce qu'il vous plaira
   tôi sẽ làm cái gì hợp với ý muốn của anh
  • à Dieu ne plaise que
   xem dieu
  • comme il vous plaira
   tùy ý, cứ việc làm
  • plaise à Dieu que; plût à Dieu que
   xem Dieu
  • plaît - il?
   gì ạ?
  • s'il vous plaît
   cho phép tôi...; xin lỗi... ' xin vui lòng cho...
  • se plaire
tự động từ
 • yêu thích nhau
 • thích
  • Il se plaît à tourmenter les autres
   nó thích làm khổ người khác
 • vừa ý, thích thú
  • Se plaire la campagne
   thích thú ở nông thôn
 • thích hợp
  • La vigne se plaît sur les coteaux
   nho thích hợp với miền đồi
Related search result for "plaire"
Comments and discussion on the word "plaire"