Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
plenty
/'plenti/
Jump to user comments
danh từ
 • sự sung túc, sự phong phú, sự dồi dào, sự có nhiều
  • to have plenty of money
   có nhiều tiền
  • we are in plenty of time
   chúng ta còn có nhiều thì giờ
  • to live in plenty
   sống sung túc
  • here is cake in plenty
   có nhiều bánh ngọt, bánh ngọt dồi dào
IDIOMS
 • horn of plenty
  • sừng dê kết hoa quả (tượng trưng cho sự phong phú)
phó từ
 • (thông tục) hoàn toàn, rất lắm
  • it's plenty large enough
   thế là to lắm rồi
Related search result for "plenty"
Comments and discussion on the word "plenty"