Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
plant
/plɑ:nt/
Jump to user comments
danh từ
 • thực vật, cây (nhỏ)
 • sự mọc
  • in plant
   đang mọc lên
  • to lose plant
   chết lụi
  • to miss plant
   không nẩy mầm được
 • dáng đứng, thế đứng
 • máy móc, thiết bị (của một nhà máy); nhà máy ((thường) là công nghiệp nặng)
 • (từ lóng) người gài vào (một tổ chức nào để làm tay trong); vật gài bí mật (vào nơi nào như bom, máy ghi âm...)
ngoại động từ
 • trồng, gieo
  • to plant a tree
   trồng cây
  • to plant seeds
   gieo hạt
  • to plant a field with rice
   trồng lúa trên một mảnh ruộng
 • cắm, đóng chặt xuống (cọc...)
 • động từ phân thân to plant oneself đứng (ở một chỗ nào để quan sát, dò xét...)
 • thả (cá con... xuống ao cá)
 • di (dân) đến ở... đưa (người) đến ở...
  • to plant people in a districk; to plant a districk with people
   di dân đến ở một vùng
 • thiết lập, thành lập, đặt (một thành phố, ngôi chùa...)
 • gài (người...) lại làm tay trong; đặt (lính gác...), gài (bom, máy ghi âm...)
 • gieo (ý nghĩ...)
  • to plant an idea in someone's mind
   gieo một ý nghĩ vào đầu ai
 • bắn, giáng, ném, đâm...
  • to plant a bullet in the target
   bắn một viên đạn vào bia
  • to plant a blow on...
   giáng một đòn vào...
 • bỏ rơi
  • to find oneself planted on a desert island
   thấy mình bị bỏ rơi trên một đảo hoang
 • chôn (ai)
 • (từ lóng) giấu, oa trữ (hàng ăn cắp...)
 • (từ lóng) bỏ (cát vàng, quặng khoáng chất...) vào mỏ (để đánh lừa người định mua là mỏ có trữ lượng cao)
 • (từ lóng) tính (mưu kế lừa đảo)
IDIOMS
 • to plant out
  • cấy, chuyển (ở chậu...) xuống đất
   • to plant out rice seedling
    cấy mạ
 • to plant oneself on someone
  • ở lì mãi nhà ai
Related search result for "plant"
Comments and discussion on the word "plant"