Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
racket
/'rækit/
Jump to user comments
danh từ
 • (như) racquet
 • tiếng ồn ào; cảnh om sòm huyên náo
  • to pick up a racket; to make a racket
   làm om sòm
 • cảnh ăn chơi nhộn nhịp, cảnh ăn chơi phóng đãng, lối sống trác táng
  • a center of racket and dissipation
   khu ăn chơi trác táng
  • to go on the racket
   thích ăn chơi phóng đãng
 • (từ lóng) mưu mô; mánh lới, thủ đoạn làm tiền
 • cơn thử thách
  • to stand the racket
   vượt qua cơn thử thách; chịu lấy hậu quả
nội động từ
 • làm ồn; đi lại ồn ào
 • chơi bời phóng đãng; sống trác táng
Related search result for "racket"
Comments and discussion on the word "racket"