Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
savour
/'seivə/
Jump to user comments
danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) savor)
 • vị, mùi vị; hương vị
 • (nghĩa bóng) hơi hướng, nét, vẻ
  • a savour of preciosity
   hơi hướng của sự cầu kỳ, vẻ cầu kỳ
động từ
 • thưởng thức, nếm náp, nhắm
 • có hơi hướng, phảng phất, thoáng có vẻ
  • the ofer savoured of impertinence
   lời đề nghị thoáng có vẻ láo xược
  • this dish savours of curry
   món ăn này thoáng có mùi ca ri
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm cho đậm đà, làm cho có hương vị
Related search result for "savour"
Comments and discussion on the word "savour"