Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
smack
/smæk/
Jump to user comments
danh từ
 • vị thoang thoảng, mùi thoang thoảng
  • this dish has a of garlic
   món ăn này thoang thoảng có mùi tỏi
 • vẻ, một chút
  • there is a smack of recklessness in him
   hắn hơi có vẻ liều
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mẩu, miếng (thức ăn); ngụm (rượu)
nội động từ
 • thoáng có vị, thoáng có mùi
  • wine smacking of the cork
   rượu có mùi nút chai
 • có vẻ
  • his manner smacked of superciliousness
   thái độ của nó có vẻ hợm hĩnh
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) có mùi là lạ, có vị là lạ
danh từ
 • tàu đánh cá
 • tiếng bốp, tiếng chát (bàn tay đập)
 • tiếng chép môi (có vẻ khoái chí)
 • cái đập, cái tát, cái vỗ (bàn tay)
 • cú đập mạnh (crickê)
 • cái hôi kêu
  • to give a child a hearty smack
   hôn đứa bé đánh chụt một cái
IDIOMS
 • to have a smack at
  • (thông tục) thử làm (việc gì)
ngoại động từ
 • tát, tạt tai; vỗ (vai)
 • quất (roi) kêu vun vút (roi)
 • chép (môi)
nội động từ
 • vụt kêu vun vút (roi)
 • chép môi
phó từ
 • đánh bốp một cái, đánh chát một cái; đúng ngay vào
  • to hit someone smack on the nose
   đánh bốp một cái trúng vào mũi ai
Related search result for "smack"
Comments and discussion on the word "smack"