Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rev
/rev/
Jump to user comments
danh từ
 • (viết tắt) của revolution, vòng quay
  • two thousand revs minute
   hai nghìn vòng quay một phút
động từ
 • quay, xoay
  • to rev up an engine began to rev
   máy bắt đầu quay nhanh, máy bắt đầu rú
Related words
Related search result for "rev"
Comments and discussion on the word "rev"