Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
rave
/reiv/
Jump to user comments
danh từ
 • song chắn (thùng xe chở hàng)
 • (số nhiều) khung chắn nối thêm (vào thùng xe ngựa, xe bò để chở được nhiều hàng hơn)
danh từ
 • tiếng gầm (của biển động); tiếng rít (của gió)
 • (từ lóng) bài bình phẩm ca ngợi (phim, sách...)
 • (từ lóng) sự mê (ai) như điếu đổ
động từ
 • nói sảng, mê sảng (người bệnh)
 • nói say sưa; nói như điên như dại
  • to rave with anger
   nói giận dữ
  • to rave one's grief
   kể lể như điên như dại những nỗi sầu khổ của mình
  • to rave oneself hoarse
   nói đến khàn cả tiếng
  • to rave about something
   nói một cách say sưa về cái gì
 • nổi giận, nổi điên, nổi xung
  • to rave at (against) someone
   nổi xung lên với ai
  • to rave agianst one's fate
   nguyền rủa số phận
  • to rave and storm
   nổi cơn lôi đình, nổi cơn tam bành
 • nổi sóng dữ dội (biển); thổi mạnh dữ dội, rít lên (gió)
  • the wind is raving
   gió gào rít lên
  • the storm raves itself out
   cơn bâo đã lắng xuống
Related words
Related search result for "rave"
Comments and discussion on the word "rave"