Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
riche
Jump to user comments
tính từ
 • giàu
  • Un riche capitaliste
   nhà tư bản giàu
  • Aliment riche en vitamines
   thức ăn giàu vitamin
 • màu mỡ (đất)
 • phong phú, dồi dào
  • Une langue riche
   một ngôn ngữ phong phú
 • sang trọng
  • De riches broderies
   đồ thêu sang trọng
 • (thông tục) có giá trị, rất hay
  • Une riche idée
   một ý kiến rất hay
  • ce n'est pas riche
   (thân mật) không có giá trị gì
  • c'est une riche nature
   (thân mật) đó là một con người nhiều khả năng và nghị lực
  • faire un riche mariage
   lấy vợ giàu; lấy chồng giàu
  • riche comme Crésus
   giàu như Thạch Sùng Vương Khải
danh từ
 • người giàu
  • Les nouveaux riches
   những người mới giàu
Related search result for "riche"
Comments and discussion on the word "riche"