Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scour
/'skauə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lau chùi, sự cọ
 • sự xối nước sục sạch bùn (ở lòng sông...)
 • thuốc tẩy vải
 • bệnh ỉa chảy (của động vật)
ngoại động từ
 • lau, chùi cọ
 • xối nước sục sạch bùn (ở lòng sông, ống dẫn nước...)
 • tẩy, gột (quần áo)
 • tẩy (ruột)
động từ
 • sục vội sục vàng, sục tìm
  • to scour the coast
   sục vội sục vàng ven biển
 • đi lướt qua, đi lướt qua
Related words
Related search result for "scour"
Comments and discussion on the word "scour"