Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
serve
/sə:v/
Jump to user comments
danh từ
 • (thể dục,thể thao) cú giao bóng; lượt giao bóng (quần vợt...)
  • whose serve is it?
   đến lượt ai giao bóng?
động từ
 • phục vụ, phụng sự
  • to serve one's country
   phục vụ tổ quốc
  • to serve in the army
   phục vụ trong quân đội
  • to serve at table
   đứng hầu bàn ăn
 • đáp ứng, có lợi cho, thoả mãn, hợp với
  • to serve a purpose
   đáp ứng một mục đích
  • to serve some private ends
   có lợi cho những mục đích riêng
  • 1 kg serves him for a week
   một kilôgam có thể đủ cho anh ta trong một tuần
  • nothing would serve him
   chẳng có gì hợp với anh ta cả
 • dọn ăn, dọn bàn
  • to serve up dinner
   dọn cơm ăn
  • to serve somebody with soup
   dọn cháo cho ai ăn
  • to serve chicken three days running
   cho ăn thịt gà ba ngày liền
 • cung cấp, tiếp tế; phân phát
  • to serve ammunition
   tiếp đạn; phân phát đạn
  • to serve ration
   phân chia khẩu phần
  • to serve the town with water
   cung cấp nước cho thành phố
  • to serve a battery
   tiếp đạn cho một khẩu đội
  • to serve a customer with something
   bán cái gì cho một khách hàng
 • (thể dục,thể thao) giao bóng; giao (bóng)
  • to serve the ball
   giao bóng
 • đối xử, đối đãi
  • you may serve me as you will
   anh muốn đối với tôi thế nào cũng được
  • to serve somebody a trick
   chơi xỏ ai một vố
 • (pháp lý) tống đạt, gửi
  • to serve a writ on someone; to serve someone with a writ
   tống đạt trát đòi người nào ra toà
 • dùng (về việc gì)
  • a sofa serving as a bed
   một ghế xôfa dùng làm giường
 • nhảy (cái) (ngựa giống)
IDIOMS
 • as occasion serves
  • khi có điều kiện thuận lợi, lúc thuận lợi
 • as memory serves
  • mỗi khi nhớ đến
 • to serve the devil
  • độc ác, nham hiểm
 • to serve God (the Lord)
  • ngoan đạo
 • if my memory serves me right
  • nếu tôi không nhầm
 • it serves him right!
  • (xem) right
 • to serve an office
  • làm hết một nhiệm kỳ
 • to serve one's apprenticeship
  • (xem) apprenticeship
 • to serve one's sentence
  • chịu hết hạn tù
 • to serve one's time
  • giữ chức vụ hết nhiệm kỳ
  • (như) to serve one's sentence
 • to serve somebody with the same sauce
 • to serve somebody out
  • trả thù ai, ăn miếng trả miếng ai
Related search result for "serve"
Comments and discussion on the word "serve"