Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
she
/ʃi:/
Jump to user comments
đại từ
 • nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy...
  • she sings beautifully
   chị ấy hát hay
 • nó (chỉ tàu, xe... đã được nhân cách hoá), tàu ấy, xe ấy
  • she sails tomorrow
   ngày mai chiếc tàu ấy nhổ neo
 • người đàn bà, chị
  • she of the black hair
   người đàn bà tóc đen, chị tóc đen
danh từ
 • đàn bà, con gái
  • is the child a he or a she?
   đứa bé là con trai hay con gái?
  • the not impossible she
   người có thể yêu được
 • con cái
  • a litter of two shes and a he
   một ổ hai con cái và một con đực
 • (trong từ ghép chỉ động vật) cái
  • she-goat
   dê cái
  • she-ass
   lừa cái
Related search result for "she"
Comments and discussion on the word "she"