Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blunt
/blʌnt/
Jump to user comments
tính từ
 • cùn (lưỡi dao, kéo...)
 • lỗ mãng, không giữ ý tứ; thẳng thừng, toạc móng heo (lời nói)
 • đần, đần độn (trí óc)
 • (toán học) tù (góc)
  • blunt angle
   góc tù
danh từ
 • chiếc kim to và ngắn
 • (từ lóng) tiền mặt
ngoại động từ
 • làm cùn
Related search result for "blunt"
Comments and discussion on the word "blunt"