Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
streak
/stri:k/
Jump to user comments
danh từ
 • đường sọc, vệt
  • black with red streaks
   màu đen sọc đỏ
  • streak of light
   một vệt sáng
  • streak of lightning
   tia chớp
  • like a streak of lightning
   nhanh như một tia chớp
 • vỉa
 • tính, nét, nết, chất
  • he has a streak of humour in him
   ở anh ta có cái nét hài hước
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hồi, thời kỳ, cơn
  • a long streak of bad luck
   thời kỳ dài gặp vận rủi
IDIOMS
 • like a streak
  • (thông tục) nhanh như chớp
 • the silver streak
  • biển Măng-sơ
ngoại động từ ((thường) động tính từ quá khứ)
 • làm cho có đường sọc, làm cho có vệt
  • face streaked with tears
   mặt đầy nước mắt chảy thành vệt
  • white marble streaked with red
   cẩm thạch trắng có vân đỏ
nội động từ
 • thành sọc, thành vệt
 • thành vỉa
 • đi nhanh như chớp
Related words
Related search result for "streak"
Comments and discussion on the word "streak"