Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
swing
/swiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đua đưa, sự lúc lắc; độ đu đưa, độ lắc
 • cái đu
 • chầu đu
 • sự (đi) nhún nhảy
  • to walk with a swing
   đi nhún nhảy
 • quá trình hoạt động; sự tự do hành động
  • to give somebody full swing in some matter
   cho ai được tự do hoạt động trong việc gì
 • (âm nhạc) (như) swing music
 • nhịp điệu (thơ...)
 • (thể dục,thể thao) cú đấm bạt, cú xuynh (quyền Anh)
 • (thương nghiệp) sự lên xuống đều đều (giá cả)
IDIOMS
 • in full swing
  • (xem) full
 • the swing of the pendulum
  • (nghĩa bóng) khuynh hướng xen kẽ, khuynh hướng muốn để các đảng lần lượt lên nắm chính quyền
nội động từ swung
 • đu đưa, lúc lắc
  • door swings to
   cửa đu đưa rồi đóng lại
 • đánh đu
  • to swing into the saddle
   đánh đu nhảy lên yên
 • treo lủng lẳng
  • lamp swings from the ceiling
   đèn treo lủng lẳng trên trần nhà
 • đi nhún nhảy
  • to swing out of the room
   đi nhún nhảy ra khỏi phòng
 • ngoặt (xe, tàu...)
  • to swing to starboard
   (hàng hải) quay ngoặt sang bên phải
ngoại động từ
 • đu đưa, lúc lắc
  • to swing one's feet
   đu đưa hai chân
  • to swing a child
   đưa đẩy cái đu cho một đứa trẻ
 • treo lủng lẳng, mắc
  • to swing a lamp on the ceiling
   treo lủng lẳng cái đèn lên trần nhà
  • to swing a hammock
   mắc cái võng
 • vung vẩy; lắc
  • to swing one's arms
   vung tay
  • to swing a club
   vung gậy
  • to swing a bell
   lắc chuông
 • quay ngoắt
  • to swing a car round
   lái ngoắt xe ô tô, quay ngoắt xe ô tô trở lại
 • (âm nhạc) phổ thành nhạc xuynh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lái theo chiều lợi
  • to swing the election
   lái cuộc bầu cử theo chiều có lợi cho mình
IDIOMS
 • no room to swing a cat
  • (xem) room
 • to swing the lead
  • (xem) lead
 • he will swing for it
  • hắn sẽ bị treo cổ về tội đó
Related search result for "swing"
Comments and discussion on the word "swing"