Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
song
/sɔɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng hát; tiếng hót
  • to burst forth into song
   cất tiếng hát
  • the song of the birds
   tiếng chim hót
 • bài hát, điệu hát
  • love song
   bản tình ca
 • thơ ca
IDIOMS
 • to buy for a mere song
  • mua rẻ
 • nothing to make a song about
  • (thông tục) rất tầm thường, không có gì quan trọng (vấn đề)
 • not worth an old song
  • không đáng được một xu
 • song and dance
  • hát múa
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời nói có tính chất lẩn tránh, câu giải thích đánh trống lảng
Related search result for "song"
Comments and discussion on the word "song"