Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sweep
/swi:p/
Jump to user comments
danh từ
 • sự quét
  • to give a thorough sweep
   làm tổng vệ sinh
 • sự đảo (mắt), sự khoát (tay), sự lướt
  • a sweep of the eye
   sự đảo mắt nhìn
  • a sweep of the arm
   cái khoát tay
 • đoạn cong, đường cong
  • the river makes a sweep to the left
   sông lượn về phía tay trái
 • tầm, khả năng
  • the sweep of a gun
   tầm súng đại bác
  • within the sweep of the eye
   trong tầm mắt
  • within the sweep of human intelligence
   trong khả năng hiểu biết của con người
 • sự xuất kích (máy bay)
 • mái chèo dài
 • cần múc nước (giếng)
 • dải
  • a long sweep of meadow
   một dải đồng cỏ dài
 • người cạo ống khói
 • (như) sweepstake
 • ((thường) số nhiều) rác rưởi quét đi
 • (vật lý) sự quét
nội động từ swept
 • lướt nhanh, vút nhanh
  • eagle sweeps past
   chim đại bàng vút qua
  • his glance swept from right to left
   anh ta đảo mắt lưới nhanh từ bên phải sang bên trái
  • to sweep down on the enemy
   lao nhanh vào quân địch
 • đi một cách đường bệ
  • to sweep out of the room
   đi ra khỏi phòng với vẻ đường bệ
 • trải ra, chạy (về phía)
  • plain sweeps away to the sea
   cánh đồng trải ra đến bờ biển
ngoại động từ
 • lướt, vuốt
  • to sweep the strings
   lướt ngón tay trên dây đàn
  • to sweep one's hand over one's hair
   vuốt tóc
 • quét; vét
  • battery sweeps the approaches
   khẩu đội pháo quét tất cả những con đường đi đến
  • to sweep the floor
   quét sàn nhà
 • chèo (phà, thuyền) bằng chèo dài
 • (vật lý) quét
IDIOMS
 • to sweep away
  • quét sạch
   • to sweep away feudalism
    quét sạch chế độ phong kiến
 • to sweep along
  • cuốn đi, cuốn theo; lôi cuốn
   • he swept his audience along with him
    anh ta lôi cuốn người nghe
 • to sweep off
  • cướp đi, lấy đi
 • to sweep round
  • (hàng hải) quay ngoắt trở lại
 • to sweep up
  • quét lại thành đống
  • bay cất cánh (máy bay, chim)
 • to sweep the board
  • (xem) board
 • to sweep a constituency
  • được phần lớn số phiếu
 • to sweep everything into one's net
  • vớ tất, lấy hết
Related search result for "sweep"
Comments and discussion on the word "sweep"