Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
terrain
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • đất, đất đai
  • Terrain sablonneux
   đất cát
  • Le prix du terrain de la ville
   giá đất đai trong thành phố
 • mảnh đất, khoảnh đất, vạt đất
  • Acheter un terrain
   mua một mảnh đất
 • bãi sân
  • Terrain de football
   bãi đá bóng
  • Terrain d'aviation
   sân bay
 • địa thế
  • Avoir l'avantage du terrain
   có lợi về địa thế
 • (nghĩa bóng) tình thế
  • Sonder le terrain
   dò tình thế
 • (y học) thể địa
  • Facteurs génétiques du terrain
   nhân tố di truyền của thể địa
 • (nghĩa bóng) lĩnh vực
  • Terrain de la psychologie
   lĩnh vực tâm lý học
  • aller sur le terrain
   đi đấu gươm
  • disputer le terrain
   xem disputer
  • être sur son terrain
   ở vào thế có lợi
  • gagner du terrain
   tiến lên ở thế thắng, thắng thế
  • perdre du terrain
   rút lui ở thế thua, thất bại
  • prise de terrain
   sự chuẩn bị cho máy bay hạ cánh
  • sur le terrain
   trên thực địa
  • terrain d'entente
   cơ sở để thương lượng với nhau
  • tout terrain
   đi được trên mọi loại đường
  • Véhicule tout terrain
   xe đi được trên mọi loại đường
Related search result for "terrain"
Comments and discussion on the word "terrain"