Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tinny
/'tini/
Jump to user comments
tính từ
 • giống như thiếc
 • kêu loảng xoảng (như thiếc)
  • a tinny piano
   một cái pianô tiếng loảng xoảng
 • có mùi vị thiếc
  • to have a tinny taste
   có vị như thiếc, có vị tanh tanh
Related words
Related search result for "tinny"
Comments and discussion on the word "tinny"