Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vieux
Jump to user comments
tính từ (Vieil trước một danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm hay h câm; dạng giống cái là vieille)
 • già, lão
  • Un vieux personnage
   một người già
  • Vieux avant l'âge
   già trước tuổi
 • cổ, cũ
  • Vieux livre
   sách cũ
  • Vieux château
   lâu đài cổ
  • Un vieil ami
   một người bạn cũ
  • Une vieille expression
   một thành ngữ cũ
 • lâu trong nghề, già đời
  • Vieux journaliste
   nhà báo già đời
  • dépouiller le vieil homme
   bỏ thói xấu cũ
  • de vieille souche
   xem souche
  • les vieux jours
   xem jours
  • ne pas faire de vieux os
   xem os
  • se faire vieux
   ra vẻ già nua
  • vieille fille
   bà cô (đàn bà nhiều tuổi chưa chồng)
  • vieux beau
   xem beau
  • vieux garçon
   người nhiều tuổi chưa vợ
  • vieux jeu
   xem jeu
danh từ giống đực
 • người già, ông lão, cụ già
 • (thông tục) bố già; (số nhiều) bố mẹ già
 • cái cũ; đồ cũ
  • coup de vieux
   sự già đi đột ngột
  • mon vieux; mon petit vieux
   (thân mật) ông bạn thân của tôi
  • vieux de la vieille
   lính già
Related search result for "vieux"
Comments and discussion on the word "vieux"