Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC), )
vif
Jump to user comments
tính từ
 • sống, đang sống
  • Être enterré vif
   bị chôn sống
 • lanh lợi, nhanh nhẹn, linh hoạt
  • Enfant vif
   đứa trẻ lanh lợi
  • Style vif
   lời văn linh hoạt
 • nóng tính, nóng nảy
  • Regretter d'avoir été trop vif
   tiếc là đã nóng tính quá
 • nhanh trí, sắc sảo
  • Intelligence vive
   trí thông minh sắc sảo
 • rực rỡ, chói lọi; tươi
  • Couleur vive
   màu rực rỡ
  • Rouge vif
   đỏ tươi
 • mạnh, mãnh liệt, dữ dội; gay gắt
  • Attaque vive
   sự tấn công mãnh liệt
  • Propos vifs
   lời nói gay gắt
  • Froid vif
   lạnh dữ dội
 • thính, nhạy
  • Avoir l'ouïe vive
   thính tai
 • trần, trơ
  • On a fouillé jusqu'au roc vif
   người ta đã bới cho tới đá trơ
 • (có) nhiều thú săn
  • Forêt vive
   rừng nhiều thú săn
  • chaux vive
   vôi sống
  • de vive force
   bằng vũ lực
  • de vive voix
   bằng lời nói
  • eau vive
   nước chảy
  • être vif comme la poudre
   xem poudre
  • force vive
   động năng
  • haie vive
   hàng rào cây xanh
  • roc vif
   đá trơ
  • vive arête
   cạnh sắc
danh từ giống đực
 • thịt sống, thịt tươi
  • Tailler dans le vif
   cắt vào thịt sống
 • mồi sống
  • Pêcher au vif
   câu cá bằng mồi sống
 • (luật học, pháp lý) người sống
  • Donation entre vifs
   sự cho nhau giữa người sống, sinh thời tặng dữ
 • điểm quan trọng
  • Entrer dans le vif de la question
   đi vào điểm quan trọng của vấn đề
  • à vif
   trơ thịt
  • Plaie à vif
   vết thương trơ thịt
  • avoir les nerfs à vif
   cái gì cũng tức tối
  • couper dans le vif; trancher dans le vif
   cắt hẳn vào thịt
  • le vif de l'eau
   lúc triều cường
  • piquer au vif
   xem piquer
  • prendre sur le vif
   theo trạng thái tự nhiên (vẽ..)
Related search result for "vif"
Comments and discussion on the word "vif"