Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
air
/eə/
Jump to user comments
danh từ
 • không khí, bầu không khí; không gian, không trung
  • pure air
   không khí trong sạch
  • fresh air
   không khí mát mẻ
  • in the open air
   ở ngoài trời
 • (hàng không) máy bay; hàng không
  • to go by air
   đi bằng máy bay, đi bằng đường hàng không
 • làn gió nhẹ
 • (âm nhạc) khúc ca, khúc nhạc, điệu ca, điệu nhạc
 • vẻ, dáng, dáng điệu; khí sắc, diện mạo; thái độ
  • with a triumphant air
   với vẻ đắc thắng
 • (số nhiều) điệu bộ màu mè, vẻ ta đây
  • to give oneself airs and graces
   làm bộ màu mè, làm duyên, làm dáng
  • to give oneself airs; to put on (assume) air
   làm bộ, làm ra vẻ ta đây, lên mặt
IDIOMS
 • to beat the air
  • mất công vô ích, luống công
 • to build castles in the air
  • (xem) castle
 • a change of air
  • (xem) change
 • to clear the air
  • (xem) clear
 • command (mastery) of the air
  • quyền bá chủ trên không
 • to disappear (melt, vanish) into thin air
  • tan vào không khí, tan biến đi
 • to fish in the air; to plough the air
  • mất công vô ích, luống công
 • to give somebody the air
  • (từ lóng) cho ai thôi việc, thải ai ra
  • cắt đứt quan hệ với ai
 • to go up in the air
  • mất tự chủ, mất bình tĩnh
 • hangdog air
  • vẻ hối lỗi
  • vẻ tiu nghỉu
 • in the air
  • hão huyền, viển vông, ở đâu đâu
   • his plan is still in the air
    kế hoạch của hắn còn ở đâu đâu
  • lan đi, lan khắp (tin đồn...)
 • to keep somebody in the air
  • để ai ở trong một trạng thái hoài nghi chờ đợi không hay biết gì
 • to make (turn) the air bleu
  • (xem) blue
 • on the air
  • (rađiô) đang phát thanh, đang truyền đi bằng rađiô
 • to saw the air
  • (xem) saw
 • to take air
  • lan đi, truyền đi, đồn đi (tin đồn...)
 • to take the air
  • dạo mát, hóng gió
  • (hàng không) cất cánh, bay lên
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tẩu, chuồn, trốn cho mau
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bị đuổi, bị thải
 • to tread on air
  • (xem) tread
ngoại động từ
 • hóng gió, phơi gió, phơi
 • làm thoáng khí, làm thoáng gió, làm thông gió
  • to air oneself
   hóng gió, dạo mát
 • phô bày, phô trương
  • to air fine clothes
   phô quần áo đẹp
 • bộc lộ, thổ lộ
  • to air one's feelings
   thổ lộ tình cảm
Related search result for "air"
Comments and discussion on the word "air"