Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
whisk
/wisk/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cử động mau lẹ; cái lướt nhanh, động tác vút nhanh; cái vẫy nhẹ
  • a whisk of the tail
   cái vẫy đuôi nhẹ
 • phất trần, chổi quét bụi; cái xua ruồi
 • cái đánh trứng, cái đánh kem
ngoại động từ
 • vụt, đập vút vút
  • to whisk the air
   đập vút vút vào không khí
 • vẫy (đuôi)
 • đánh (trứng, kem...)
nội động từ
 • lướt nhanh như gió
IDIOMS
 • to whisk along
  • lôi nhanh đi
 • to whisk away
  • xua (ruồi)
  • lấy nhanh, đưa (mang) nhanh đi, lấy biến đi (cái gì)
  • gạt thầm, chùi vội (nước mắt)
  • đi vun vút
 • to whisk off
  • đưa (mang) nhanh ra khỏi; lấy biến đi
Related words
Related search result for "whisk"
Comments and discussion on the word "whisk"