Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
whip
/wip/
Jump to user comments
danh từ
 • roi, roi da
 • người đánh xe ngựa
 • người phụ trách chó (khi đi săn) ((cũng) whipper-in)
 • nghị viên phụ trách tổ chức (của nhóm nghị sĩ của một đng trong nghị viện Anh); giấy báo của nghị viên phụ
 • cánh quạt máy xay gió
 • (hàng hi) cáp kéo
nội động từ
 • xông, lao, chạy vụt
  • to whip behind someone
   chạy vụt tới sau một người
  • to whip down the stairs
   lao nhanh xuống cầu thang
 • quất, đập mạnh vào
  • the rain whipped against the panes
   mưa đập mạnh vào cửa kính
ngoại động từ
 • đánh bằng roi, quất
  • to whip a horse
   quất ngựa
 • khâu vắt
  • to whip a seam
   khâu vắt một đường may
 • rút, giật, cởi phắt
  • to whip a knife out of one's pocket
   rút nhanh con dao nhíp trong túi ra
  • to whip off one's coat
   cởi phắt áo choàng ra
 • đánh (kem, trứng)
 • (hàng hi) quấn chặt (đầu sợi dây)
 • (từ lóng) đánh bại, thắng (một địch thủ)
IDIOMS
 • to whip away
  • đánh, quất, đuổi (người nào)
 • to whip in
  • tập trung, lùa vào một ni (bằng roi)
  • (nghĩa bóng) triệu tập
 • to whip on
  • quất ngựa chạy tới
 • to whip out
  • rút nhanh; tuốt (kiếm)
 • to whip up
  • giục (ngựa) chạy tới
  • triệu tập gấp (hội viên, đng viên)
 • to whip creation
  • hn tất c
Related search result for "whip"
Comments and discussion on the word "whip"