Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
weigh
/wei/
Jump to user comments
danh từ
 • (hàng hi) under weigh đang đi, dọc đường
ngoại động từ
 • cân
  • to weigh a parcel
   cân một cái gói
 • cầm, nhấc xem nặng nhẹ
  • to weigh a stone in the hand
   cầm hòn đá trong tay xem nặng nhẹ
 • cân nhấc, đắn đo
  • to weigh one's words
   đắn đo lời nói
  • to weigh the pros and cons
   cân nhắc lợi hại
  • to weigh anchor
   nhổ neo
nội động từ
 • cân nặng, nặng
  • to weigh light
   cân nhẹ
  • to weigh five tons
   nặng năm tấn
 • cân, được cân
  • many chemicals weigh on precision scales
   nhiều chất hoá học được cân trên cân tiểu ly
 • có trọng lượng, có tác dụng, có nh hưởng; có tầm quan trọng lớn
  • an accusation without evidence does not weigh much
   lời buộc tội không có chứng cớ thì không có tác dụng
 • đè nặng, ám nh, day dứt
  • these worries weighed upon his mind
   những nỗi lo nghĩ này đè nặng lên tâm trí hắn
IDIOMS
 • to weigh down
  • đè nặng lên (qu..., lên cành cây); làm nghiêng, làm lệch (cán cân); nặng hn (một vật khác)
  • đập tan (lập luận); đè bẹp, áp đo (kẻ thù)
  • làm cho mệt nhọc; làm cho bối rối, làm cho lo âu
   • weighed down with sorrow
    lòng đầy phiền muộn
 • to weigh in
  • (thể dục,thể thao) được cân trước khi đua (dô kề)
 • to weigh in with
  • viện ra một cách đắc thắng (lý lẽ, sự kiện...)
 • to weigh out
  • cân (từng tí một)
   • to weigh out butter, sugar for a cake
    cân b, đường để làm bánh
  • (thể dục,thể thao) được cân sau khi đua (dô kề)
Related words
Related search result for "weigh"
Comments and discussion on the word "weigh"