Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
baisser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • hạ thấp
  • Baisser un tableau
   hạ thấp bức tranh
  • Baisser la voix
   hạ thấp giọng
  • Baisser la radio
   vặn nhỏ đài
 • cúi xuống
  • Tête baissée
   đầu cúi xuống
 • baisser la tête+ cúi đầu xấu hổ; cúi đầu cam chịu
  • Baisser l'oreille
   cụp tai xấu hổ
  • baisser pavillon
   nhượng bộ
nội động từ
 • hạ xuống, hạ
  • Le niveau de l'eau a baissé
   mực nước đã hạ xuống
 • xuống giá
 • sút đi, kém đi
  • La vue baisse avec l'âge
   tuổi già mắt kém đi
  • Il a beaucoup baissé depuis cinq ans
   từ năm năm nay ông ta sút đi nhiều
danh từ giống đực
 • sự hạ xuống
  • Au baisser des rideaux
   khi hạ màn
Related words
Related search result for "baisser"
Comments and discussion on the word "baisser"