Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aise
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự dễ chịu, sự thoải mái
  • Mettez-vous à l'aise
   anh cứ cởi áo ngoài ra cho thoải mái
  • Je suis à l'aise dans ce costume
   tôi thấy thoải mái khi mặc bộ đồ này
  • A votre aise!
   cứ tự nhiên! cứ thoải mái!
  • Faire qqch à son aise
   tự do làm việc gì, thoải mái làm việc gì
  • "Il est mal à son aise dans cette atmosphère lugubre" (Flaub.)
   anh ta thấy bứt rứt trong bầu không khí thê lương này
 • sự sung túc
  • Il est à son aise
   anh ta sống sung túc
 • (văn học) sự vui mừng
  • Être transporté d'aise
   mừng quýnh lên
 • (số nhiều) tiện nghi
  • Les aises de la vie
   những tiện nghi của cuộc sống
  • Prendre ses aises
   nằm ngồi không ý tứ
  • en parler à son aise
   khuyên răn những điều khó thực hiện
  • en prendre à son aise
   (thân mật) chỉ làm những việc mình thích
  • ne pas être à son aise
   vướng víu, không thoải mái
tính từ
 • (văn học) vui vẻ, hoan hỉ
  • J'en suis fort aise
   tôi rất vui vẻ về điều đó
Related search result for "aise"
Comments and discussion on the word "aise"